Autori : Ugo Lucerni ( Parma, 1900-Firenze, 1989)
Epoca : Anni 20